Het gaat om uitnodigend of omkeerbaar taalgebruik en om gedrag dat qua intimiteit, herhaling, duur en veiligheid aanvaardbaar en misschien zelfs fijn is.

Je mening geven, aandacht vragen, klagen, kritiek uiten of boos zijn, horen hier ook bij. Dat is normaal en gezond gedrag. Zo leer je elkaar beter kennen en leer je beter samenwerken. Zolang je bij de feiten blijft, niet persoonlijk wordt of schade toebrengt.

Op seksueel vlak betekent groen gedrag:  

  • met duidelijke en geldige wederzijdse toestemming, dat aangekondigd wordt en waartoe mensen bekwaam zijn om toe te stemmen (geen alcohol, beperking bijvoorbeeld);
  • zonder een vorm van dwang of bedreiging, zonder gebruik van misleiding of list;
  • waar een machtsevenwicht is tussen betrokkenen is, ook in aantal;
  • dat de persoon het gedrag momenteel aankan; er is voldoende zelfsturing en bekwaamheid;
  • dat gepast is voor de context en zich afspeelt in de nodige privacy;
  • dat ongevaarlijk is (psychisch, fysiek, sociaal) voor de persoon zelf en voor andere betrokkenen en omstaanders.   

Voorbeeld: hoe reageer je op een groene situatie?