Het was een huzarenstukje om alle thema’s, procedures en registratieformulieren in één beleid samen te brengen.

Gill Heylen (weerbaarheidscoach OC Sint-Ferdinand)

WEERbaarheidscoach

Gill Heylen is binnen het orthopedagogisch centrum Sint-Ferdinand een weerbaarheidscoach, een functie die een paar jaar geleden werd gecreëerd. Dit met het doel om meer expertise binnen te halen omtrent het thema grensoverschrijdend gedrag. “Er is bewust gekozen om te vertrekken vanuit weerbaarheid, dat vonden we positiever dan te starten met grensoverschrijdend gedrag.” Als weerbaarheidscoach komt Gill dagelijks in contact met verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, zowel seksueel als agressie. “In onze visieteksten vertrekken we niet van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar van seksualiteit in het algemeen. Seksualiteit is iets heel normaals, grensoverschrijdend gedrag is er maar een deel van. Ook agressie is iets heel menselijks: agressie zit in elke persoon, het is een vorm van energie die doorgaans volgt uit noden die niet vervuld zijn. Er is altijd een inhoud aan verbonden: iemand die agressief is, wil iets communiceren. Bij ons is dat vaak een boodschap waar wij als hulpverlener op moeten inspelen. Met die boodschap moeten wij iets doen.”  

beleidskader rond grensoverschrijdend gedrag

“Wij zijn vertrokken van een beleidsmatrix met daarin drie niveaus waarop je moet werken: het kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid. Vervolgens zijn er ook vier domeinen waarop je moet werken: de cliënt, de deskundigheid van medewerkers, afspraken en accommodatie, en tenslotte kaders en communicatie. Als je die niveaus en domeinen kruist, heb je 12 ‘vakjes’ om je weerbaarheidsbeleid verder in uit te werken.” 

“Het was een huzarenstukje om alle thema’s, procedures, registratieformulieren in één beleid samen te brengen. Er komt heel wat aan bod bij een beleid rond seksualiteit en agressie: het gaat over herstelgericht werken na incidenten, herstel van de relatie, opvang, time-out, crisiswerking, vrijheidsbeperkende maatregelen, en nog meer. Medewerkers moeten het verband tussen al die elementen zien. Wat moeten ze wanneer doen en wie moeten ze dan contacteren? Uiteindelijk hebben wij al die informatie verzameld in een map.” 

Een levend beleid

“Nieuwe medewerkers krijgen een halve dag vorming om gans het beleid en de procedures te leren kennen. Voor alle medewerkers organiseren we veel vormingen rond het thema en tweemaal per jaar richten we ook specifieke themadagen in om het onderwerp hoog op de agenda te houden, zoals een dag rond agressie.”  

“Het is belangrijk om hierin een vertegenwoordiging te hebben van elke cluster en discipline: een pedagoog, een leefgroepbegeleider en een maatschappelijk werker maken allen deel uit van de groep. We hebben al die verschillende ‘brillen’ nodig om naar het thema te kijken. Ook de directie moet mee in die stuurgroep. We stippelen daar immers het beleid uit en sturen de werking aan, de directie moet dus mee aan boord zijn om dat beleid mee uit te schrijven en uit te dragen.”