We willen seksuele gezondheid op de agenda van onze patiënten zetten.

Lize Vanhaverbeke (gezondheidspromotor WGC De Watersportbaan)

De start van een werkgroep

Toen een huisarts bij WGC De Watersportbaan een eindwerk deed over seksuele gezondheid, werd snel duidelijk dat er dringend nood was aan een werkgroep rond dat thema. “Wij zijn dan gestart met 2 artsen, een verpleegkundige en ikzelf als gezondheidspromotor. We keken in onze werkgroep naar wat leefde rond seksuele gezondheid in ons centrum en hoe we dat kunnen verbeteren. Vragen waar we op dat moment mee zaten waren vragen over anticonceptiezorg, soa-consulten, gezinsplanning en seksueel geweld. Hoe konden we hierrond werken met ons doelpubliek? We hebben een heel verschillende patiëntenpopulatie: psychisch kwetsbare mensen, met heel diverse culturele achtergronden. En elke zorgverstrekker heeft ook z’n eigen ideeën hierover.” 

Vijf thema's

“We hebben gewerkt rond vijf thema’s: gezinsplanning, soa’s, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele beleving en seksuele dysfunctie. Sensoa begeleidde ons in het denkproces. We hebben verduidelijkt wat we al deden rond seksuele gezondheid, wat iedereens rol hierin is, wat de doelen zijn, welke drempels we daarbij ervaren en welke ondersteuning we nodig hebben. Dat was een uitgebreide oefening en op basis daarvan hebben we dan een beleid ontwikkeld. Met dat beleid willen we seksuele gezondheid op de agenda van de patiënten en alle medewerkers zetten. We willen dat patiënten weloverwogen keuzes kunnen maken rond onze vijf thema’s. ” 

aandachtspunten

Op basis van het beleid, hebben ze bij WGC De Watersportbaan aandachtspunten geformuleerd. “We willen namelijk de band met de patiënt niet verliezen in ons enthousiasme om het thema op de agenda te zetten. We moeten bewaken dat we hen niet van zaken beschuldigen. Het mag ook niet de bedoeling zijn dat we trauma’s naar boven brengen wanneer we het thema bespreken, dat we te veel zaken uit het verleden oprakelen. We zien patiënten ook maar kort, gemiddeld duurt een consult 15 minuten. In die tijd kan je niet zo veel bespreken. We wilden vooral dat patiënten weten waarvoor ze bij ons terecht kunnen, en onze medewerkers hier op een goede manier rond konden werken eventueel doorverwijzen als nodig.” 

Toekomstplannen

"We zijn erg enthousiast over Sensoa-stappenplan ‘Onder vier ogen’, een methode om in gesprek te gaan over seksuele gezondheid. Alle hulpverleners in het wijkgezondheidscentrum hebben rond dat stappenplan een opleiding gevolgd, ze kennen het en weten het te gebruiken. We hebben ook een verwijslijst opgesteld met organisaties of specialisten naar wie we kunnen doorverwijzen voor specifieke thema’s. We zorgen er ook voor dat het thema blijft leven in de organisatie. Elk jaar is één multidisciplinair overleg in het centrum gewijd aan het thema van seksuele gezondheid. Ook als we casussen bespreken, moedigen we collega’s aan om casussen aan te brengen rond seksuele gezondheid. Zo blijft ze op de agenda van onze zorgverleners. Het is een flink traject, maar als je het stap per stap aflegt, dan vlot het wel.”