Mijnheer Peeters krijgt per post het bericht dat hij, na een halfjaar durende procedure, zijn document mag ophalen. De brief is tegelijk zijn ophaalbewijs.

Op het secretariaat blijkt dat hij de brief vergeten is. De medewerkster wijst hem op de regels: het ophaalbewijs meenemen is verplicht. Nadat ze dit herhaaldelijk zegt, verheft mijnheer Peeters zijn stem, slaat met zijn hand hard op de balie en grist de papieren weg die op de balie liggen.

Hij verkreukt ze tot een prop en smijt die over de balie. De prop raakt een vaas, die breekt en het water loopt in de openstaande handtas van vrouw. Mijnheer Peeters kijkt geschrokken naar de medewerkster die verstijfd op haar stoel zit.

gebroken spiegel

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie