Een 17-jarige G-wielrenner, Sam, wordt tot in het extreme opgevolgd door zijn trainer. Hij moet verplicht extra bijtrainen en alles via Strava registreren. Sam heeft een verstandelijke beperking en wil de beste worden om goed te presteren tijdens de nationale spelen van Special Olympics. Hij voelt zich echter heel moe door alle extra trainingen. Het werkt ook op zijn gemoed: hij voelt zich lusteloos en haalt minder plezier uit het sporten. Hij durft echter niets te zeggen tegen zijn trainer. Zijn trainer zegt namelijk dat hij alleen op deze manier een medaille kan behalen en wordt kwaad als Sam niet genoeg heeft bijgetraind.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie