Een onbekende bezoeker komt aan het onthaal. Hij ruikt naar alcohol, kan amper op zijn benen staan en kan niet vertellen wat hij komt doen. De onthaalbediende verzoekt de man vriendelijk het gebouw te verlaten en begeleidt hem naar de uitgang. Dit gaat vrij rustig. Tot net bij de deur. Plots scheldt, schopt en slaat hij wild om zich heen. De onthaalbediende is bang en trekt zich snel terug achter de balie om hulp in te roepen.

Glazen alcohol

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie