Een bestuurslid vraagt de keeper van de eerste ploeg van de handbalclub om tijdens de volgende wedstrijd van het toernooi de tegenstander meer te laten scoren, zodat de wedstrijd op een gelijkspel eindigt. Want dat zou in deze fase van het toernooi positief zijn voor de winstkansen van de club in het verdere verloop van het toernooi. De ploeg zal dan in de volgende ronde tegen een zwakkere tegenstander moeten spelen.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie