Franco heeft lichamelijke beperkingen. Hierdoor heeft hij ondersteuning nodig bij zijn persoonlijke verzorging en het aankleden.

Begeleidster Annemie zit volop in een vechtscheiding en slaapt al een hele tijd slecht. Nu is het ook nog eens druk. Franco roept haar en ze hoort aan zijn stem dat hij niet goed in zijn vel zit.

Het irriteert haar dat hij blijft roepen, niet even rustig kan wachten en op een gewone manier om hulp vraagt. Ze loopt naar zijn kamer en roept boos vanuit de deuropening dat hij rustig moet wachten en gooit dan de deur hard achter zich dicht.

Als Franco stil wordt, schaamt ze zich.

hand op deurklink

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie