Steven, een doorgaans rustige jongen van 17 jaar, komt aan in de groep. Hij is duidelijk onder invloed. Zijn pupillen staan wijd, hij spreekt met dubbele tong en staat wankel op zijn benen.

Van begeleider Malik mag hij zo niet deelnemen aan de activiteit. Even staart Steven voor zich uit. Dan slaat hij met zijn vuisten op de tafel, tiert en veegt al wat op tafel staat op de grond. Boeken, een laptop en een glas met water sneuvelen.

Steven stapt naar Malik grijpt hem vast bij de kraag en brult: ‘Natuurlijk doe ik mee! Jij hebt mij niets te zeggen!’ Hij loopt opgejaagd rond, bokst tegen de muren, grijpt de tafel vast en gooit hem om. Malik drukt zich verschrikt tegen de muur. Hij ziet dat Stevens knokkels bloeden.

mens zit in fles

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie