Sil is een 18-jarige gewichtheffer die al enkele jaren door dezelfde trainer wordt gecoacht. Hij heeft al een aantal keer zeer goed gepresteerd op EK’s en WK’s binnen zijn leeftijdscategorie en maakt kans om door te stoten naar de top. Op een dag spreekt zijn trainer hem aan dat hij alleen maar echt de top kan bereiken als hij anabole steroïden gebruikt. Zijn trainer zegt dat hij hier makkelijk kan aangeraken en probeert Sil met verschillende argumenten te overhalen om dit te doen. Sil voelt enorme druk om ja te zeggen ook al is dit helemaal tegen zijn principes. Zijn trainer dreigde er ook mee om hem niet meer te coachen als Sil weigert vermits hij volgens de trainer enkel meer kan bereiken door extra ‘hulp’. Volgens de trainer doet iedereen dit op topniveau. Sil probeert het onderwerp zoveel mogelijk te vermijden, maar weet niet hoe lang hij dit nog kan volhouden. Hij ondervindt enorme stress en heeft niet meer zoveel zin om te trainen.

Is dit over de grens?

Doe een snelle scan om te weten of een situatie al dan niet over de grens gaat.

Hoe schat je deze situatie in?

Niet elke situatie gaat even ernstig over de grens. Soms gaat het zelfs niet over de grens. Soms gaat het ernstiger over de grens en vraagt het meer opvolging. Om de reactie te kunnen afstemmen op de ernst, schat je de ernst van de situatie in op basis van zes criteria. Zo krijgt de situatie een kleur: groen is oké, geel is licht niet oké, rood is ernstig niet oké en zwart is zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Hoe reageer jij?

Reageer op incidenten en bied zorg, leerkansen en herstel aan. Oefen op hoe je kan reageren op diegene die over de grens gaat, diegene wiens grens wordt overschreden en op beleidsniveau.
Geef mij een andere situatie